Tömés a fogorvosnál

Budapesti gyökérkezelés a fogászaton

A gyökértömésre használt cementhez gyógyszerként jodoformot, vioformot, hidroxikinolint, argentum praecipitatumot adhatunk, fontos, hogy a hozzákevert anyagoknak legalább egyike jó röntgenárnyékot adjon, hogy a gyökértömést jól felismerhessük röntgenképen, bár a foszfátcement maga is jó röntgenárnyékot ad.

Gyógyászati fogtömések

Gyógycementnek minősíthetjük az enyhén dezinficiáló mellékhatású, s ezért tejfogak tömésére ajánlott rézcementet, amely tulajdonképpen nem cink-, hanem rézoxifoszfát. Dezinficiáló hatása van a salvitn&k., amely higanyt tartalmaz. Egyik használatát sem tartjuk indokoltnak.

Polikarboxilát-cement. Ennek pora 10%-nál kevesebb MgO-t tartalmazó ZnO, folyadéka 40%-os vizes poliakrilsav-oldat. Pasztaszerűen sűrűre kell keverni, ha cementalapként kívánjuk használni, és hígabbra, ha betét, korona vagy híd cementezésére. A por is, folyadék is igen érzékeny levegővel való érintkezés iránt, mert egyrészt víz párologhat el belőle, másrészt vizet vehet fel.

Fogorvosi eszközök

Megkeményedésekor a Zn-ionok keresztkötéseket hoznak létre a poli- akrilsav-láncok között, melynek savi gyökei kalciummal vagy más fémionnal komplexet (chelátot) képeznek. E chelátképződés folytán a kemény fogszövetben tartalmazott Ca-mal is reagál, s így a kemény fogszövethez vegyileg is kötődik. Kötődése a zománchoz szorosabb, mint a dentinhez, ezért alkalmasabb pl. orthodontiai horgok közvetlen felragasztására, mint pl. betét cementezésére. Jóllehet a folyadék pH-ja 1,5 körül van, tehát erősen savi, kötés közben hamar eléri a semleges reakció zónáját, s pulpakárosodást nem okoz. Kompozíciós tömés alábélelésére, dublírozására is alkalmas.

Tömés és fogászati kezelés a fogorvosnál. Néhány olyan tartalom, mely érdekes és izgalmas lehet minden olvasó számára: fogorvos Budapesten, fogászat a 13. kerületben, fogtömés ára, budapesti fogászat árai.

Fogtömés cementtel

Hagyományos fogászati kezelések

A fogászati klinika egyik szolgáltatása a tömés cementtel. Számos gyártmány van forgalomban, általában a finomabb szemcséjű cement a jobb minőségű.

Egyes gyárak különböző idő alatt keményedő foszfátcementet hoznak forgalomba a fogorvos (gyorsan, „normálisan” és lassan keményedő cement), egyazon gyár különböző gyártmányainak a pora azonos, folyadéka azonban eltérő.

Cementtípusok a fogászatban

A fogorvosnál az egyazon gyár által készített különböző színű cementek pora különböző (fémek oxidjainak hozzákeverésével színezik), folyadéka pedig azonos. Bármely gyártmányú foszfátcementport csak saját folyadékával szabad megkevernünk a fogászaton.

Gyógycementnek nevezzük a fogászaton azt a cementet, amely egyrészt a pulpa védelmét szolgálja a külvilágból (üregből) reá ható irritációkkal szemben, másrészt a már irritált pulpában a reparatiót, a nyugalmi állapot helyreállítását igyekszik elősegíteni, továbbá ama gyógyszeres hozzákeverést tartalmazó cementet a fogorvosnál, amellyel a pulpa exstirpatiója után a gyökércsatornát megtömjük, s amelytől azt reméljük, hogy a benne foglalt gyógyszerrel kedvező hatást fejt ki a régió periapicalisban kiváltani igyekezett reparatiós folyamatra. Ilyen gyógyszert is tartalmazó cement használatos továbbá a pulpa sapkázására is.

Fogászati szerek

A pulpa védelmére a fogorvos a legjobban a cinkoxideugenol-cement vált be, bár a szegfűolaj (eugenol) eme hatásának megítélése távolról sem egységesen kedvező a fogászaton. Magunk is keverhetjük — pl. a fletcher porát szegfűolajjal vagy eugenollal (igen sok port vesz fel egyetlen csepp is, meglehetősen lassan köt, megkötése után a fletchernél jóval keményebb, de a foszfátcementnél puhább), de gyárilag is készül ilyen jellegű cement. Ebben a megkötött termék egyébként ki nem elégítő mechanikai tulajdonságainak (elégtelen nyomási szilárdság, csekély kopási ellenállás) javítására a porhoz adott, esetleg az eugenolban oldott műgyanta is van, pl. polisztirén. A cinkoxifoszfát-cement mechanikai jellemzőivel összehasonlítva még az így „megerősített” cinkoxideugenol-cement is csekélyebb értékűnek bizonyult.

Klinikai vizsgálat

A cinkoxideugenol-cement kötése során a fogászaton cinkeugenolát képződik, ez a chelát alkotja a megkötött cement mátrixát, ebbe ZnO-szemcsék vannak beágyazva. Hasonló módon komplexet képez azonban a cinkoxid ortoetoxibenzoesavval is. Az ún. EB A-cementben ez helyettesíti az eugenol kisebb-nagyobb hányadát a fogorvos , az EBA az etoxibenzoesav (ethoxy-öenzoic acid) rövidítése. A por cinkoxid, porított műgyanta és finom szemcsés alumíniumoxid, a folyadék etoxibenzoesav és eugenol keveréke. Kötése után a cinkoxifoszfát-cementtel versenyképes terméket ad, de mindmáig nem rendelkezünk kellő tapasztalattal arról, hogy az EBA-cement hogyan viselkedik hosszabb idő után a száj miliőjében.

Fogtömés cementtel Budapesten a klinikai fogászaton. Néhány további téma, melyet mindenki számára ajánlunk: fogorvos budapesten, fogászati szolgáltatás ára, fogászat és szájsebészet, Budapesti klinika.